Hoppa till sidans innehåll
LUCY

Årsmöte för Swartlings Rytatrförening!

03 FEB 2013 17:15
Dags för årsmöte i Swartlings Ryttarförening

Datum: torsdag den 7 mars, 2013.
Tid: kl. 19:00
Plats: Klubbhuset på Ryttarstadion, Stockholm

Alla medlemmar är välkomna!
  • Skapad: 03 FEB 2013 17:15

Dags för årsmöte i Swartlings Ryttarförening

 

Datum: torsdag den 7 mars, 2013.

Tid: kl. 19:00

Plats: Klubbhuset på Ryttarstadion, Stockholm

 

Alla medlemmar är välkomna!

____________________________________________________________________

Årsmöte 2012 för Swartlings Ryttarförening, SwRF.

Dagordning

 

1. Val av ordförande för mötet.

2. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet.

3. Upprättande av röstlängd.

4. Val av protokolljusterare tillika rösträknare.

5. Fastställande av dagordning.

6. Fastställande om mötet blivit i laga ordning utlyst.

7. Godkännande av verksamhets- och förvaltningsberättelse samt fastställande av

balansräkning.

8. Revisorernas berättelse.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

10. Behandling av sektioners verksamhets- och förvaltningsberättelse samt fastställande

av deras balansräkning.

11. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det 17§ andra

stycket angivna antalet.

12. Val av ordförande för föreningen.

13. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.

14. Val till ev. övriga sektioner förutom ungdomssektionen.(se § 24)

15. Anmälan av ungdomssektionen vald ledamot jämte personlig suppleant.

16. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.

17. Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen. Val på ett år av sammankallande

och ledamöter av valberedningen.

18. Val av ombud till Ridsportförbundets och distriktets allmänna möten och ev. andra

möten där föreningen har rätt att representeras med ombud.

19. Fastställande av årsavgift för 2014.

20. Övriga ärenden som enligt 13§kan tas upp till beslut på årsmötet.

21. Mötets avslutande.

Skribent: Josefin Håkanson

 

 

 

 

 

 

 

 

 CTA Sthlm horse show  

 

Postadress:
Swartlings RF - Ridsport
Jeanette Segelström, Storängsvägen 31
11542 Stockholm

Kontakt:
Tel: 0708174282
E-post: This is a mailto link

Se all info